Studion

Eggeby Gård

Entre studion

Förrum kan användas som kafé eller mottagning av gäster 36 sittande.

Förrum

Rum med möjlighet att ha 100 sittande antingen bio eller vid bord vid fest.