Historik

Eggeby Gård

En gränslös Folkets Park Föreningen Järva Folkets Park är en folkrörelseorganisation, som utan vinstsyfte bedriver kulturverksamhet på Eggeby Gård i Spånga. Medlemsskap kan erhållas av föreningar verksamma i området och som är villiga att arbeta för utvecklandet av folkparken. Järva Folkets Park är en gränslös folkpark, utan staket, där besökarna fritt kan ströva omkring bland de gamla husen. Gården Eggeby omnämns redan på 1300-talet, då som namnet Ikkeby (Ekeby). Fastigheterna (15 stycken) ägs av Stockholms stad och arrenderas av Järva Folkets Park. Huvudbyggnaden är uppförd 1886, flygel- och ekonomibyggnaderna är delvis ännu äldre, delvis uppförda då kronan ägde och arrenderade ut gården mellan åren 1095-1965.//