Om oss

.

JÄRVA FOLKETS PARK PÅ EGGEBY GÅRD

Vi är en folkrörelseorganisation som utan vinstsyfte bedriver kulturverksamhet och föreningsliv på Eggeby Gård på Järva Fältet sedan 1976.

Som en öppen demokratisk plattform och mötesplats spelar vi en viktig roll i att göra kultur, folkbildning och samhällsengagemang tillgängligt för alla.

Vår verksamhet bygger helt på principerna om jämställdhet, mångfald och allas lika värde.

Tillsammans med över 500 andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker – och tillsammans lockar vi årligen miljontals besökare i hela landet.

Vi vill ena Järva genom kultur och bevara vårt värdefulla kulturarv samtidigt som vi är en plattform för populärkulturen – framtidens kulturarv.

Järva Folkets Park är en gränslös folkpark, utan staket, där besökarna fritt kan ströva omkring bland de gamla husen.

Vi är en av få urbana folkparker som finns i Sverige.
Vi ligger i mitten av Järvafältet mellan de närliggande stadsdelarna Tensta, Spånga, Rinkeby, Husby, Kista och Hjulsta.

.

.

EGGEBY GÅRD HISTORISKT

Gården Eggeby är en gammal bondgård och omnämns redan på 1300-talet.

Huvudbyggnaden där vi har vårt kafé och kontor är från 1886. De andra byggnaderna är delvis ännu äldre, delvis byggda mellan åren 1095-1965 då kronan ägde gården och arrenderade ut den.