Styrelsen

.

Styrelsen består av medlemmar från våra medlemsföreningar.

.

Ordförande
Mats Larsell
E-post: mats.larsell@telia.com

Mats har varit vår ordförande sedan starten 1976. Mats flyttade till Tensta från Dalarna på 70-talet och var en av dem som startade föreningen Järva Folkets Park. Föreningen hade inte varit någonting utan hans outtröttliga engagemang och kärlek för Järva och Eggeby Gård.

.

Kassör
Roland Eliasson
E-post: roland.eliasson@telia.com

Roland bor i Rinkeby sedan 40 år tillbaka. Han föddes i Jämtland och besöker fortfarande hemtrakterna ofta då han har ett sommarställe där. Roland är humanist, icke troende, demokratisk socialist och pensionär sedan 2016.

Han är tidigare tunneltågförare, huvudskyddsombud, arbetsmiljöombudsman och försäkringshandläggare. Roland är aktiv politiskt i olika föreningar och nämndeman i Solna Tingsrätt till och med 2019.

.

Sekreterare
Annika Strömstedt

Ända sen barnsben har Annika sprungit runt i parken då pappa var aktiv medlem. Parken har alltid varit som hennes andra hem och står Annika varmt om hjärtat. Annika började hjälpa till på olika evenemang redan vid 10 års åldern och blev tidigt suppliant i styrelsen – och sen några år tillbaka är hon styrelsens sekreterare.

Annika tycker uppdraget är väldigt lärorikt och hon älskar hur hon fått växa upp och utvecklas tillsammans med parken. Förutom hennes engagemang i Järva folkets Park sitter hon även med i andra styrelser, är egen företagare i ett eventföretag och jobbar heltid på fritids. 

.

Ordinarie

Zekiye Güler Thompson

Sören Sandelin 

Jan Qvarzell 

Esme Güler Mobil 

.

Ersättare

Jonas Ljungstedt

Gunnar Lindgren 

Horst Frank 

Azizz Tara Rasul 

Alazar Hagos

.

Raymond Staedel

Raymond sitter i styrelsen på uppdrag av Järva Folkets Park’s medlemsförening Livsklubben Arla Kallhäll, som är en arbetsplatsklubb inom Livsmedelsarbetareförbundet.

Raymond är Huvudskyddsombud och vice klubbordförande på sin arbetsplats sedan ca 15 år. Tidigare har han arbetat i ca 20 år som ”kulturarbetare” –  som bl a musik-, ljud-, ljus- och scentekniker i olika produktioner,  turnéer och festivaler.

Han tycker det är viktigt att det finns mötesplatser för ”vanligt folk” och folkrörelseföreningar – och att även lokaler finns som går att hyra för rimliga priser som enskilda och föreningar har råd med

.

Acko Sulivani

.

Valberedning och ideell kraft

.

Valberedning och ekonomi
Bertil Strid

Bertil är en riktig klippa och utan honom hade parken inte varit det den är. Han arbetar ideellt och fungerar som rådgivare och stödjer den administrativa verksamheten på gården. 

.

Valberedning och volontär
Mona Blomgren

Mona Blomgren har varit med i Järva Folkets Park sedan 1993 och varit sammankallande valberedare i flera år. Mona brukar vara med som volontär vid våra kulturarrangemang och även varit med och spelat teater om JFPs historia under ledning av Kent “Malte” Malmström. För Mona är Järva Folkets Park som ett andra hem.

.

Valberedning
Ulrika Bengtsson

.

.