Styrelsen

.

Ordförande
Linda Bruhn
E-post: linda@eggeby.se

Vice ordförande
Nader Attiyah

Kassör
Carina Qvarzell

Ledamöter
David Persson
Zekiye Güler Thompson
Roland Eliasson
Jasmin Mohamed Jam

Ersättare
Maj Österberg Rundqvist
Akrem Hashim Yahy
Örjan Hultén

.