Styrelsen

.

Ordförande
David Persson, Tensta Unga Örnar

Kassör

Mia Malmgren, Kista-Husbys Socialdemokratiska förening

Ledamöter

Glare Feili, Kurdiska Feilihuset i Sverige

Josefin Karlsson, Enskild medlem

Roland Eliasson, Rinkeby Socialdemokratiska förening

Ersättare

Björn Erdal, Tensta Socialdemokratiska förening

Jonas Ljungstedt, Tensta Rinkeby Vänsterpartiet

.