Medlemsföreningar

.

ABF Västerort
Akalla Socialdemokratiska förening
Assyriska/Syrianska kulturföreningen i Sthlm
Bromstens socialdemokratiska förening
Det gror i betongen
Edis
Fastighetsanställdas förbund avd 1
Friluftsfrämjandet Norra Järva
Föreningen Musik & Kulturcentrum
Ghana Union i Stor Stockholm
Helga Henschens Vänner
Husbykyrkan
Hässelby Strands Socialdemokratiska föreningen
Internationella Bekantskaper
Jordens Vänner
Kista socialdemokratiska förening
Kista Socialdemokratiska områdesorganisation
Livsklubben Arla Kallhäll
LO-distriktet i Stockholms län
Miljöpartiet
MP Järva Lokalavdelning
Norra Järva Socialdemokratiska kvinnoklubb
PRO Tensta-Rinkeby
Rinkeby Folket Hus förening
Rinkeby socialdemokratiska förening
Spånga socialdemokratiska förening
Spånga Tensta socialdemokratiska områdesorganisation
Spårvägens Simsällskap
Sundbyberg och Spångaortens Biodlarförening
Tensta Rinkeby Vänsterpartiet
Tensta socialdemokratiska förening
Tensta Unga Örnar
Tidningsbuden Fackexpedition
Transportarbetareförbundet avd. 5
Unga Somalier i Sverige
Verdandi Stockholm/Tensta

.

BLI MEDLEM NI MED!

Bli medlem med din förening och samskapa framtidens folkpark med oss.

  • Avgiften är 300 kr per år
  • Föreningsstämman är föreningens högst styrande organ
  • Varje medlemsförening har en röst på föreningsstämman
  • Styrelsemedlemmarna väljs ur medlemsföreningarna 
  • Medlemsföreningarna skickar kandidater till valberedningen 

För att ansöka om medlemsskap skickar du styrelseförteckning, verksamhetsberättelse och protokollet från senaste årsstämman till info@eggeby.se