Naturskolan

.

I vår byggnad Magasinet har Eggeby gårds Naturskola verksamhet.

Barn och ungdomar från Stockholm Stad alla stadsdelar kommer till Eggeby Gård för att lära sig om naturen, miljön och forntiden.

För mer info eller för att boka in grupper kontakta Anna Rådström på 08-50803897

.