Svenska med Baby

.

Svenska med Baby är vår samarbetspartner som skapar mötesplatser för nya och etablerade svenskar med syfte att bryta segregation och underlätta etablering av nya svenskar.

Genom öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter för småbarnsfamiljer med olika bakgrunder och kulturer skapar vi förutsättningar att ömsesidigt lära av varandra med barn som gemensam nämnare.

Tillsammans bryter vi segregationen, bygger nya broar och tränar svenska. Med samtal, joller och skratt som metod!

Svenska med baby startade 2012 med en föräldragrupp av då föräldralediga. Nu har Svenska med baby vuxit till en nationell organisation som bedriver verksamhet i 16 olika kommuner, från Umeå i norr till Malmö i söder.

I april kommer deltagare från Svenska med baby i Kista och Tensta på utflykt till oss och i maj gör vi en aktivitet med teaterförställning tillsammans – mer info kommer inom kort – varmt välkomna!

.