Ett axplock av våra tidigare arrangemang


Ung filmfestival: Elva presenterar! Fredag 17 december 2021


Kista Världsmusikfestival på Järva Folkets park: HARAKATT 28 november 2021.


Kista Världsmusikfestival på Järva Folkets park: AFGHAN TRIO 21 november 2021


Stockholm Jazzfestival på Järva Folkets park: HORNCRAFT 16 oktober 2021