Eggeby Gård historiskt

.

Eggeby gård betyder “gården bland ekarna” och är en gammal bondgård och omnämns redan på 1300-talet. Här har människor bott och brukat marken sedan vikingatiden, som två gravfält öster och väster om gården med sammanlagt ett 70-tal fornlämningar vittnar om.

Huvudbyggnaden där vi har vårt kafé och kontor är från 1886. De andra byggnaderna är delvis ännu äldre, delvis byggda mellan åren 1905-1965 då kronan ägde gården och arrenderade ut den.

Vi har haft verksamhet på gården sedan 1976. Innan vi startade upp Järva Folkets Park bodde ett konstnärspar på gården.

.