Eggeby Gård historiskt

.

Eggeby gård betyder “bland ekarna” och är en gammal bondgård och omnämns redan på 1300-talet. Här har människor bott och brukat marken sedan vikingatiden, som två gravfält öster och väster om gården med sammanlagt ett 70-tal fornlämningar vittnar om.

Huvudbyggnaden där vi har vårt kafé och kontor är från 1886. De andra byggnaderna är delvis ännu äldre, delvis byggda mellan åren 1095-1965 då kronan ägde gården och arrenderade ut den.

Vi har haft verksamhet på gården sedan 1976 och innan vi startade upp Järva Folkets Park var det ett konstnärspar som bodde på gården.

.