ENGAGERA DIG

.

BLI MEDLEM

Bli medlem med din förening och samskapa framtidens folkpark med oss!

  • Avgiften är 300 kr per år
  • Föreningsstämman är föreningens högst styrande organ
  • Varje medlemsförening har en röst på föreningsstämman
  • Styrelsemedlemmarna väljs ur medlemsföreningarna 
  • Medlemsföreningarna skickar kandidater till valberedningen 

För att ansöka om medlemsskap skickar du styrelseförteckning, verksamhetsberättelse och protokollet från senaste årsstämman till info@eggeby.se

.

STUDIECIRKEL

Ifall du inte har en förening men vill engagera dig kreativt eller i verksamheten på andra sätt, maila therese.storm@eggeby.se så berättar vi hur ni kan skapa en studiecirkel med ABF.

.

BLI VOLONTÄR

Järva Folkets Park har ett starkt ideellt engagemang.

Letar du efter ett sammanhang med andra människor som delar samma värdegrund som dig om att alla människor är lika mycket värda?

Vi söker alltid efter personer som vill engagera sig ideellt hos oss och hjälpa till på arbetsdagar och evenemang.

Kanske har du en kompetens som kan hjälpa Järva Folkets Park?

Hör av dig på info@eggeby.se – vi ser fram emot att höra ifrån dig!

.