Brandskydd

CHECKLISTA BRANDSKYDD

Se till att:

 • Inte ta in fler gäster än vad lokalen/lokalerna är godkända för
 • Utrymningsvägar är markerade och upplåsta
 • Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar, kläder m.m
 • Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid
 • Informera dina gäster om var utrymningsvägarna finns
 • Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den
 • Placera ljus och marschaller på säker plats
 • Hantera fyrverkerier på ett säkert sätt. Polistillstånd erfodras. Stallet måste informeras
 • Rökning är inte tillåten i lokalerna
 • Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier med mera är sökta

Innan lokalen lämnas se till att:

 • Levande ljus och marschaller är släckta
 • Spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda
 • Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade
 • Rester från aska eller fimpar är ordentligt släckta och slängda i obrännbara kärl
 • Inte lämna sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden

Om det börjar brinna:

 • Utrym lokalen omedelbart
 • Tryck på larmknappen ovan brandsläckaren inne i lokalen
 • Uppsamlingsplats är Parkeringen
 • Larma SOS på telefonnummer 112

Ni befinner er på adress:
Eggeby Gård 1, 163 62 Spånga

 • Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker
 • Släckredskap finns placerade vid utgångarna