Tillgänglighet

  • Ramp in till huvudbyggnaden
  • Plan mark in till Teaterladan och Studion
  • Handikapptoalett i Huvudbyggnaden, Teaterladan och Studion
  • Hörslinga i Teaterladan och Studion

.