Bli medlemsförening

Bli medlem med din förening

.

Bli medlem och samskapa kultur och folkbildning i parken!

.

Vad kostar det?

Avgiften är 500 kr per år

.

Vilka kan bli medlemmar i Järva Folkets Park?
En förening som delar Eggeby Gårds värdegrund om att alla människor är lika mycket värda
oavsett kön, sexuell läggning, sexuell identitet, funktionsvariation, religion eller
etnicitet har möjlighet att söka medlemskap.

Vad får ni ut av ett medlemskap i Järva Folkets Park?

Som medlem i Eggeby Gård har föreningen möjlighet att få reducerat pris på hyra Huvudbyggnaden på vardagar med 50% rabatt. Det finns dessutom möjlighet att göra ett samverkansavtal och i det få särskilda villkor.

Varje medlemsförening har en röst på Eggeby Gårds föreningsstämma och gårdens
styrelsemedlemmar väljs av medlemsföreningarna. Medlemsföreningarna skickar
kandidater till valberedningen.

Så här ansöker ni om medlemskap

Om ni delar vår värdegrund om att alla människor är lika värda oavsett kön, sexuell läggning, sexuell identitet, funktionsvariation, religion eller etnicitet kan ni ansöka om medlemskap.

I ansökan ska det finnas:

  • Styrelseförteckning,
  • protokollet från senaste årsmöte
  • Verksamhetsberättelse
  • Stadgar

Ni mejlar in er ansökan till info@eggeby.se, styrelsen antar nya föreningar löpande under året.

.