Vår värdegrund och vision

.

 • Föreningen Järva Folkets Park är en folkrörelseorganisation som utan vinstsyfte bedriver kulturverksamhet och föreningsliv på Eggeby Gård på Järva Fältet

 • Som en öppen demokratisk mötesplats och plattform spelar vi en viktig roll i arbetet med att göra kultur, folkbildning, nöje och möjlighet till samhällsengagemang tillgängligt för alla människor i Järva och i Västerort

 • Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet, mångfald, solidaritet och allas lika värde

 • Vi står för solidaritet och respekt och är emot:
  Främlingsfientlighet
  Sexism
  Religionsdiskriminering
  Könsdiskriminering
  Homo- eller transfobi
  Funkofobi

 • Vi spelar en viktig roll i att bevara vårt värdefulla kulturarv samtidigt som vi är en plattform för populärkulturen – framtidens kulturarv

 • Tillsammans med över 500 andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker. Tillsammans lockar vi årligen miljontals besökare i hela landet

 • Ena Järva genom kultur!

 • Små scener – stora upplevelser!

 • Folkparker i förändring!