Hitta till oss

För er som kommer med MC/Bil och använder GOOGLE MAPS för att få en vägvisning använd Krällingegränd 3 som slut adress, ta er sen under bron och ut till Eggeby Gård (Järva Folkets Park).
För gående och allmänna färdmedel fungerar Eggeby Gård 1 som slutadress.

Eggeby – Google Maps_Sida_1