Kultur

Kulturprogram, kulturhistoria och kulturreservat

Välkommen till Eggeby Gård och ta del av vårt kulturprogram! Här anordnas konserter, politiska samtal och konstutställningar. För barnen finns barnteater under sommarhalvåret och teaterkollo under hösten. På gården finns en skulpturpark med skulpturer från bland annat Stina Alm, Eva Lange och Jan Forsberg. I huvudbyggnaden finns Helga Henschens rum med Helgas verk och hennes skyltar på gården visar oss vägen.

Läs berättelsen om vår kulturhistoriavår kulturhistoria och vårt kulturreservatvår kulturreservat nedan.

Konstverk, natur- och kulturstigar samt byggnader

På vår karta visas vart konstverken på Eggeby Gård kan ses, vart du finner ”Mindfulness, Sinnenas promenad” och våra byggnader. Under kartan finns du en lista med mer information över konstverken och byggnaderna. Du kan klicka på kartan om du vill se den i ett litet större format.

Karta över Eggeby Gårds konstverk, naturstig och byggnader

Konstverk

1. Ylva Westerlund

En Studie i skogskanten Dream Wasteland 2017

2. Jan Forsberg

Gloria och Majros

3. Eva Lange

Vinterlöv

4. Stina Alm

Get

5. Anders Jansson

Lada

6. Gun Eliasson

Matrix

7. Ingvar Jörpeland

Krukor

8. Okänd konstnär

Eggebystenen, runsten 1000-talet e. Kr. 

9. Maria Eriksson

Hällristning

10. Liv Due

Flicka med väska

Naturstig

11. Mindfulness, Sinnenas promenad

Runt Eggeby Gård kan du uppleva både natur, kultur och mindfulness.

Byggnader

A. Teaterladan

Är en stor festlokal med stor scen för 150 pers sittande och 200 pers minglande vilken kan bokas.

B. Hönshuset

C. Magasinet-Fältskolan

Här finns bland annat Eggeby Gårds Naturskola.

D. Biodlarnas hus

Sundbybergs och Spångaortens biodlareförening, SSB.

E. Dansbanan/Utescenen

Är en utomhusscen med dansgolv vilken kan bokas.

G. Huvudbyggnaden

I huvudbyggnaden finns häften med information om ”Konstverk, natur- och kulturstigar”. Här finns även Kafé Grönlingen.

H. Stallet

I. Förråd

J. Sjukstugan

I sjukstudan finns Mats Adelman, Ylva Westerlund och Markku Houvila.

I sjukstudan finns Mats Adelman, Ylva Westerlund och Markku Houvila.

K. Tallbacken

Helga Henschens Vänner

Vår medlemsförening Helga Henschens VännerHelga Henschens Vänner har inrett ett rum i vår huvudbyggnad med Helgasverk där du kan sätta dig och fika eller ha möte.

Helga var en konstnär och författare vars hjärta bultade hårt för solidaritet och allas lika värde.
Tensta tunnelbanestation är utsmyckad av Helga och ifall du vill veta mer om Helga, boka en konstrunda eller gå med i föreningen hittar du mer info här hittar du mer info här hos Helga Henschens Vänner eller hos oss i Helga Henschens rum.

Logotyp Helga Henschens Vänner

Logotyp Helga Henschens Vänner

Helga Henschens vänner i Tensta tunnelbana

Helga Henschens vänner i Tensta tunnelbana

Helga Henschens vänner i Tensta tunnelbana

Helga Henschens vänner i Tensta tunnelbana

Helgas flygblad, Helga Henschens Vänner

Helgas flygblad, Helga Henschens Vänner

Helga Henschens vänner i Tensta tunnelbana

Helga Henschens vänner i Tensta tunnelbana

Kulturhistoria

Järva Folkets Park på Eggeby Gård bildades 1976

Folkparken är en folkrörelseorganisation som utan vinstsyfte bedriver kulturverksamhet och föreningsliv på Eggeby sedan 1976. Som en öppen demokratisk plattform och mötesplats spelar folkparken en viktig roll i att göra kultur, folkbildning och samhällsengagemang tillgängligt för alla. Verksamheten bygger på principerna om jämställdhet, mångfald och allas lika värde. Parken vill ena de närliggande stadsdelarna Tensta, Spånga, Rinkeby, Husby, Kista och Akalla genom kultur och vill bevara områdets värdefulla kulturarv men samtidigt vara en plattform för populärkulturen – framtidens kulturarv.

Årliga konstutställningar

Mellan åren 1990 och 1998 var det under somrarna årliga skulpturutställningar på Järva Folkets Park i Eggeby Gård. Här var bland andra Lars Vilks representerad med konstverket Marsyas under hela perioden.

Lars Vilks ”Marsyas” (1991)

Lars Vilks ”Marsyas” (1991)

Idag finns flera skulpturer och andra minnen kvar:

Stina Alm

Intill flygelns norra gavel ser vi Get av Stina Alm från Skulptur 92.

Get, Stina Alm, 1992. Foto: Jocke Arfvidsson.

Intill flygelns norra gavel ser vi Get av Stina Alm från Skulptur 92. Foto: Jocke Arfvidsson

Jan Forsberg

På ängen bakom östra flygeln står två kor i naturlig storlek av Jan Forsberg, de heter Glora och Majros. Jan Forsberg gjorde dem så porträttlika två kor som tidigare hade bott på Eggeby som han kunde, han försåg dem med riktiga kohorn med de blev snart sönderbrutna. Verket ingick i utställningen Skulptur 93.

Jan Forsbergs kossor Glora och Majros, 1993. Foto: Jocke Arfvidsson, 2015

Jan Forsbergs kossor Glora och Majros,1993. Foto: Jocke Arfvidsson, 2015

Maria Eriksson

En eftertänksam ristning gjord av Maria Eriksson, en ristning som kommer att finnas kvar i evigheter.

Maria Eriksson Kanske men jag vet inte riktigt, 1994, Foto: Jocke Arfvidsson , 2011

Maria Erikssons ”Kanske men jag vet inte riktigt”, 1994. Foto: Jocke Arfvidsson

Gun Eliasson

Från Skulptur 96 finns Matrix av Gun Eliasson kvar, det är en stensatt brunn omgiven av fem träpålar. Ordet matrix betyder bland annat livmoder.

Matrix, Gunn Eliasson, 1996. Foto: Jocke Arfvidsson

Matrix, Gunn Eliasson, 1996. Foto: Jocke Arfvidsson

Stockholm kulturhuvudstad 1998

I samband med att Stockholm var kulturhuvudstad 1998 flyttade skulpturutställningen ut i Hanstaskogen, den kallades Terra Mater (Moder Jord). Tre av skulpturerna i Hanstaskogen fick sin slutliga placering på Eggeby Gård. Det gäller granitkvinnan Figur även kallad Flicka med väska av Liv Due till höger om entrén, Solvinda i metall av Lotta Melanton på gårdsplanen och Lada i brons nära Ateljéflygelns södra gavel av Anders Jansson.

Liv Due

Figur även kallad Flicka med väska av Liv Due, 1998. Foto: Jocke Arfvidsson

Figur även kallad Flicka med väska, Liv Due, 1998. Foto: Jocke Arfvidsson

Lotta Melanton

Solvinda i metall av Lotta Melanton. Foto: Jocke Arfvidsson

Solvinda i metall, Lotta Melanton, 1998. Foto: Jocke Arfvidsson

Anders Jansson

Lada i brons, Anders Jansson, 1998. Foto: Jocke Arfvidsson

Lada i brons, Anders Jansson, 1998. Foto: Jocke Arfvidsson

Birgit och draken samt här och nu, där och då

Octavian Pirvan

Lutad mot västra flygeln står några delar av Octavian Pirvans träskulptur Birgit och draken, en del står vid Sjukstugan. Verket stod vid ladulängans sydöstra hörn i början av 2000-talet.

Birgit och draken, Octavian Pirvan, 2000-talet. Foto: Jocke Arfvidsson

Birgit och draken, Octavian Pirvan, 2000-talet. Foto: Jocke Arfvidsson

År 2020 fick Eggeby ett nytt konstverk. Utanför det nya badets ingång står Här och nu, där och då skapat av konstnären Linnéa Jörpeland. Konstverket består av en stor karta av flerfärgad cementmosaik på marken över trakten kring Eggeby från 1861, därför har Tensta fått en annan stavning än den som vi använder i dag, samt en bronsstaty av en badpojke i tioårsåldern med en badboll i form av jordglob. Han står vid Eggeby på kartan och betraktar ett eklöv på marken. Eklövet symboliserar Eggeby gård vars namn ju har med trädet ek att göra. Kartan är 23 gånger 19 meter stor. Konstverket är framtaget i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentsregeln. Det innebär att en procent av byggkostnaderna vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Här och nu, där och då, Linnéa Jörpeland, 2020. Foto: Jocke Arfvidsson.

Här och nu, där och då, Linnéa Jörpeland, 2020. Foto: Jocke Arfvidsson.

Kulturreservat

Kulturminnen från flera epoker

Eggeby Gård ingår i Igelbäckens kulturreservat vilket bildades 2006 för rekreation, friluftsliv och kulturella upplevelser. Ett kulturreservat är en plats där kulturvärden och naturvärden hänger ihop och till stor del har skapats i mötet mellan människa och natur.

Eggeby Gård, Stockholms stadsmuseums arkiv f 85471

Eggeby Gård, Stockholms stadsmuseums arkiv f 85471