Om oss

På denna sida kan ni läsa mer om oss och vår värdegrund och visionläs mer om vår värdegrund och vision. Ni kan ta del av våra stadgarläs våra stadgar och våra verksamhetsberättelserverksamhetsberättelser. Se vår personalvår personal, styrelsevår styrelse och vilka vi samverkar med under samverkansamverkan.

Vår värdegrund och vision

Föreningen Järva Folkets Park är en folkrörelseorganisation som utan vinstsyfte bedriver kulturverksamhet och föreningsliv på Eggeby Gård på Järvafältet.

Som en öppen och demokratisk mötesplats och plattform spelar vi en viktig roll i arbetet med att göra kultur, folkbildning, nöje och möjlighet till samhällsengagemang tillgängligt för alla människor i Järva och i Västerort.

Vi är partipolitisk och religiöst obundna och vår verksamhet bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och allas lika värde.

Vi står för solidaritet och respekt och är emot

  • Främlingsfientlighet
  • Sexism
  • Religionsdiskriminering
  • Könsdiskriminering
  • Homo- eller transfobi
  • Funkofobi

Vi utgör folkrörelsen Folkets Hus och Parker

Eggeby gård spelar en viktig roll i att bevara vårt värdefulla kulturarv samtidigt som vi är en plattform för populärkulturen och framtidens kulturarv.

Tillsammans med över 500 andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker. Tillsammans lockar vi årligen miljontals besökare i hela landet. Vi vill ena Järva genom kultur. Skapa små scener för stora upplevelser. Tillsammans är folkparker i förändring.

Vår vision

Vi vill berika tillvaron i Järva och skapa möten som ökar förståelsen i området. Genom att aktivera och engagera lär människor känna sitt område och kan känna sig hemma på Eggeby.

Eggeby Gård är Järvabornas möjlighet till natur och kultur. Här finns möjlighet för barnorganisationer, pensionärsföreningar, kulturutövare, studieförbund och alla andra ideella krafter som delar våra värderingar och vill vara med och bygga gården.

 

Styrdokument

Våra styrdokument i finns att tillgå här:

Personal

För att driva verksamheten och för att förvalta gården har föreningen anställd personal

Stephanie Larsen

Verksamhetschef

Mejl

Telefonnr.

Sven på Eggeby Gård

Sven Höckert

Bokningsansvarig

Mejl

Telefonnr.

Styrelse

Föreningen leds av styrelsen vilken består av följande personer

David Persson

Ordförande

Representerar

Tensta Unga Örnar

Mia Malmgren

Kassör

Representerar

Kista-Husbys Socialdemokratiska förening

Josefin Karlsson

Ledamot

Representerar

Enskild medlem

Sofi Arbelius

Ledamot

Representerar

Eggeby Stallet UÖ

Björn Erdal

Ledamot

Representerar

Tensta Socialdemokratiska förening

Jonas Ljungstedt

Ledamot

Representerar

Tensta Rinkeby Vänsterpartiet

Abdi Adan

Ledamot

Representerar

Enskild medlem

Samverkan

Vi samverkar med

  • Rinkeby Folkets Hus

  • Folkets Husby

  • ABF

  • Unga Örnar