Bli medlem som förening

Bli medlem och samskapa kultur och folkbildning i parken!

Gör som flera andra föreningar och bli medlem hos oss! Här kan ni hyra lokaler i vår trevliga miljö och anordna seminarier, konferenser, utbildningar, festivaler, marknader m.m.

Medlemsavgift

500 kr är medlemsavgiften per år för föreningar.

Detta ingår i medlemskapet

Varje medlemsförening har en röst på Eggeby Gårds föreningsstämma och gårdens styrelsemedlemmar väljs av medlemsföreningarna. Medlemsföreningarna skickar kandidater till valberedningen.

Du som delar vår värdegrund kan bli medlem hos oss

En förening som delar Eggeby Gårds värdegrund om att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, sexuell läggning, sexuell identitet, funktionsvariation, religion eller etnicitet har möjlighet att söka medlemskap.

Vår förening vill bli medlem!

Om ni delar vår värdegrund om att alla människor är lika värda oavsett kön, sexuell läggning, sexuell identitet, funktionsvariation, religion eller etnicitet kan ni ansöka om medlemskap.

I ansökan ska det finnas

 • Styrelseförteckning
 • Protokoll från det senaste årsmötet
 • Verksamhetsberättelse
 • Stadgar

Ni mejlar in er ansökan till:

  Styrelsen antar nya föreningar löpande under året.

  Ni är varmt välkomna med er medlemsansökan!

  Sundbybergs och Spångaortens biodlareförening är medlem hos Eggeby Gård

   Sundbybergs och Spångaortens biodlareförening