Lokalvärd

Känn pulsen från våra kulturidkare och verksamheter!

Vi hyr ut lokaler till kulturidkare och verksamheter som tillsammans med oss skapar den puls och den verksamhet som bedrivs i parken.

Ett antal konstnärer och författare hyr ateljé och arbetsrum hoss oss.

Vi hyr också ut ett stall samt lokaler till Naturskolan och till Sundbyberg & Spångaordens Biodlarförening. Dessutom hyr vi ut arbetsrum till Misans klädkammare.

Naturskolan i magasinet på Eggeby Gård

Magasinet på Eggeby Gård

Biodlarna

Sundbybergs och Spångaortens biodlareförening, SSB, samlar biodlare i Sundbyberg, Järfälla och nordvästra Stockholm.

?Tillsammans utbyter vi erfarenheter, genomför aktiviteter och sköter om föreningens egna bin, av rasen carnica. Föreningsbigården finns på Eggeby gård på Järvafältet, omgiven av öppna fält, skog och med kolonilotter i närheten.

Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening håller till på Eggeby Gård
Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening håller till på Eggeby Gård
Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening håller till på Eggeby Gård
Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening håller till på Eggeby Gård

Stallet

Stallplatser lediga i centralt stall med fantastiska ridvägar!

Vi som har häst här älskar naturen och att rida ut, det finns underbara milslånga ridvägar både på Järvafältet och i Ursviks naturreservat. Vi och våra hästar är snälla och för oss är det viktigt att hjälpas åt och att alla hästar kan hanteras av alla i stallet.

Stallet, vinter, Eggeby Gård

Ateljén

I ateljén finns Åsa och Ann-Marie.

Sjukstugan

I sjukstudan finns Mats Adelman, Ylva Westerlund och Markku Houvila.

Mats och Ylva, sjulstugan på Eggeby Gård

Mats och Ylva

Markku Houvila, sjulstugan på Eggeby Gård

Markku Houvila